Mekke`ye yolculuk

Noch keine Bewertungen | Eigene Bewertung erstellen
€ 6,90 Inkl. MwSt.

0slâm1n yüce maneviyat1, teorisi ve eiticiliini deil, pratikteki uygulamas1n1 ele alan bu kitap, pratik 0slâm ile bir kimsenin 0slâm1 ya_amaya çal1_mas1 halinde olup bitecekleri ve ba_kalar1n1n bu dine nas1l tepkiler gösterdiini kastediyoruz.

Ayn1 _ekilde bu kitap yazar1n; 0slâm1n tüm 0nsanl1k ve 0slâm ümmeti için evrensel olarak geçerli büyük bir proje olduuna ili_kin kendi deerlendirmesini yans1tm1yor. Bu eserde daha çok güncel hayatta ili_kin baz1 yönler, insan1n insan olmas1 nedeniyle, ki_inin dinini ya_ayan bir Müslüman olarak, baz1 kendi içinde kar_1layabilecei pek de övünç duyulmayacak hususlar ele al1nmaktad1r

0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen Ihre Bewertung hinzufügen
Hinzufügen
Verwenden Sie Kommas um Schlagworte zu trennen.